Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF041, 1928 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-24 Stoppdatum 2012-09-24
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 17424
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: