Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG007, 1614 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-07 Stoppdatum 2012-08-07
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1619
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: