Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG008, 1615 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-07 Stoppdatum 2012-08-07
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3237
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: