Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-18 Stoppdatum 2012-09-18
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1535
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: