Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR025, 2012 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-05 Stoppdatum 2012-08-05
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4903
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: