Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB002, 1670 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-14 Stoppdatum 2012-08-14
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1587
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: