Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-12 Stoppdatum 2012-04-12
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 5695
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: