Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR119, 2766 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-11 Stoppdatum 2012-04-11
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4359
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: