Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR133, 2776 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-11 Stoppdatum 2012-04-11
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 2780
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: