Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR212, 2796 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-12 Stoppdatum 2012-04-12
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4218
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: