Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR220, 2803 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-11 Stoppdatum 2012-04-11
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 5707
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: