Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-26 Stoppdatum 2012-09-26
Mängd (ton): 13,07 Kostnad totalt: 20385
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: