Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTJO010, 1967 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-15 Stoppdatum 2012-08-15
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6366
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: