Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-30 Stoppdatum 2012-10-30
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 6529
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: