Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-19 Stoppdatum 2012-09-19
Mängd (ton): 12,05 Kostnad totalt: 12232
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: