Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-30 Stoppdatum 2012-10-30
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 3841
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: