Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-24 Stoppdatum 2012-04-25
Mängd (ton): 9,94 Kostnad totalt: 12930
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: