Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-02 Stoppdatum 2012-11-02
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 6529
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: