Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL085, 7654 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-04 Stoppdatum 2012-11-04
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 15618
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: