Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO022, 1868 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-24 Stoppdatum 2012-10-24
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1045
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: