Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-25 Stoppdatum 2012-04-25
Mängd (ton): 12,99 Kostnad totalt: 16899
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: