Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖ, 188 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-04 Stoppdatum 2012-08-04
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4826
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: