Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-03 Stoppdatum 2012-09-03
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt: 23224
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: