Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-26 Stoppdatum 2012-09-26
Mängd (ton): 53,03 Kostnad totalt: 51595
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: