Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-08 Stoppdatum 2012-10-08
Mängd (ton): 27,99 Kostnad totalt: 26035
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: