Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BULLERN, 1194 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-05 Stoppdatum 2012-08-05
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2790
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: