Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BURTJÄRN, 1122 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-14 Stoppdatum 2012-08-14
Mängd (ton): 6,16 Kostnad totalt: 8582
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: