Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bålabygdssjön, 168 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-30 Stoppdatum 2012-07-30
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2403
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: