Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-21 Stoppdatum 2012-08-21
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 10787
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: