Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-29 Stoppdatum 2012-08-29
Mängd (ton): 26,00 Kostnad totalt: 24583
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: