Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRAVSJÖN, 43 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-30 Stoppdatum 2012-08-30
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 18909
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: