Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÅBACKETJÄRNET, 1239 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-12 Stoppdatum 2012-08-12
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 4417
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: