Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gunnatjärn, 287 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-25 Stoppdatum 2012-10-25
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2271
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: