Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄRDESSJÖN, 95 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-19 Stoppdatum 2012-08-19
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 10461
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: