Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2012
Startdatum: 2011-02-20 Stoppdatum 2011-11-15
Mängd (ton): 1,46 Kostnad totalt: 1414
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: