Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEDVATTNET, 795 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-22 Stoppdatum 2012-10-22
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 2973
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: