Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDEGÄDDEVATTNET, 1331 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-12 Stoppdatum 2012-09-12
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1196
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: