Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-18 Stoppdatum 2012-09-18
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 44296
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: