Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-09 Stoppdatum 2012-08-09
Mängd (ton): 3,19 Kostnad totalt: 4453
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: