Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-31 Stoppdatum 2012-10-31
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2271
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: