Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 80 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-01 Stoppdatum 2012-09-01
Mängd (ton): 38,93 Kostnad totalt: 36177
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: