Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-20 Stoppdatum 2012-09-20
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10461
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: