Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-02 Stoppdatum 2012-11-02
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 16759
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: