Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-24 Stoppdatum 2012-10-24
Mängd (ton): 18,36 Kostnad totalt: 18452
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: