Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE DALETJÄRN, 1121 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-10 Stoppdatum 2012-08-10
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1380
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: