Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-30 Stoppdatum 2012-10-30
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4433
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: