Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PULSEMOSJÖN, 1296 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-10 Stoppdatum 2012-08-10
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2899
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: