Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RESTAD LÅNGEVATTEN, 1144 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-10 Stoppdatum 2012-08-11
Mängd (ton): 13,92 Kostnad totalt: 19404
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: