Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDTJÄRN, 1300 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-05 Stoppdatum 2012-08-05
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2761
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: