Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-05 Stoppdatum 2012-08-05
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 10043
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: